İnsan Kaynakları

İnsan Kaynkarı Politikası

MK Trans Lojistik Ltd. Şti. hızla değişen ve gelişen dünyada rekabet üstünlüğünün, yatırım yapılmış beyin gücü ile elde edildiğinin bilincindedir. Gerçekleştirdiği tüm aktivitelerde mükemmeliyeti ve gelişimi ana ilke olarak belirlemiştir, çalışanlarına mesleki becerilerini kullanabilecekleri, geliştirebilecekleri ortamı ve şartları sağlamak için çalışmaktadır. Personelin etkin çalışması ve verimliliği adına nitelikli, huzurlu ve sıcak çalışma ortamı sağlamak temel amaçlarındandır. Şirketimizin faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirebilmesi amacıyla uyguladığımız insan kaynakları politikaları aşağıdaki ilkelere dayanır;

- Şirket amaçlarını gerçekleştirmek üzere ideal sayıda personel istihdam etmek
- İşin özelliğine ve gerekliliklerine uygun yetkinlikte personel seçimi ve görevlendirmesini gerçekleştirmek
- Projelerimizin başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağının, sistem ve süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırılması,
- Personelin fikirlerine değer vermek, saygı duymak, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek
- Yüksek potansiyelli çalışanların performansının takibi ve personelin niteliğine uygun pozisyonlarda değerlendirmek ve gelişimini sağlamak,

Yaş, cinsiyet, uyruk, ırk, etnik durum, politik yaklaşım, din ve fiziksel durum gözetmeksizin eşit çalışma fırsatlarının sağlanmasının gerekliliğine inanmaktayız. İşe alım, statü değişikliği, ücretlendirme ve bunun gibi iş hayatının tüm aşamaları için haklarda eşitlik firmamızda her alanda geçerli olmaktadır. Amacımız nitelikli işgücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmak, büyümekte, gelişmekte olan şirketimizin geleceğe yönelik işgücü ihtiyaçlarını doğru çalışanları istihdam ederek karşılamak ve sahip olduğumuz nitelikli personelin firmaya karşı olan memnuniyetini sağlamaktır.
Çalışanlarımızın motivasyonunu ve şirketimize olan bağlılığını yüksek tutmak adına sahip olduğumuz hedefler aşağıdaki gibidir;

- İş ortamında paylaşımcı, katılımcı, şeffaf, özgünlüğe ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlamak,
- Firma kültürünü ve kurumsal değerleri benimseyen, etik ilkelere uyumlu personele sahip olmak
- Personeli yaratıcı düşünmeye ve yeni fikirler üretmeye özendirmek
- Her düzeyde iletişime açık bir ortamın sürdürülebilirliğini sağlamak
- Çalışanların katkısını, başarısını ve yüksek performansını tanımak ve ödüllendirmek,
- Yapılan görevin niteliğine uygun, güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak