Kurumsal

Kalite Politikalarimiz

  • Teknik destek ve hizmet ile müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak ve artırmak,
  • Ağımızda verimliliğimizi artırmak
  • Şirketimizin başarısını, Ağ ve hizmet kalitesini etkileyen süreçleri sürekli denetlemek ve iyileştirmek
  • Müşteri istekleri doğrultusunda hizmet vererek maksimum müşteri memnuniyetine ulaşmak.
  • Şirketimizin pazar payını ve rekabet gücünü arttırmak kalitemizi yükseltmek.

 

Kalite yönetim sisteminin oluşturulması, geliştirilmesi, uygulanması ve sürekli iyileştirilmesi yukarıda belirtilen hedeflere ulaşmak için vazgeçilmez bir koşul olarak görülmektedir.