Sektörel

Uluslararası Ticari Terimler

Terim Kısaltması Açıklaması
A/A (Always Afloat) Daima yüzer durumda
A.A.R Sigorta Poliçelerinde Bütün Riskler Dahil olarak kullanılır
Air Consignment Note Hava konşimentosu
Airport of Arrival Varış hava limanı
Airport of Departure Kalkış hava limanı
Airway Bill (Hava Konşimentosu) Gönderici ile hava taşıyıcı arasında ciro edilemez formda hazırlanan taşıma senedi
Always Safely Afloat Güvenli bir şekilde, her zaman yüzer durumda
A.M. Ante meridiam (öğleden önce, geceyarısı sonrası ve öğleden önceki saatler)
Amount Meblağ, Tutar
Approx. (Yaklaşık) Approximately (Aşağı yukarı,yaklaşık)
ARR (Varış Saati) Varış Saati
B/L Bill of lading (Konşimento) .Konşimento navlunu,taşınan malların özelliklerini,rotayı ve yük üzerindeki mülkiyet hakkı olan tarafları belirleyen kıymetli evrak
Booking Rezervasyon
Breakdown clause (of-of-hire clause) Zaman kira anlaşmasına veya poliçelerine geminin bozulması,çarpışması veya donanım için kullanılır.
Breaking Bulk Gemiyi boşaltmaya başlama
Brokerage Broker (simsar)`ın kiralama sözleşmesiyle ilgili hizmetinden dolayı hak ettiği komisyon
B.S. Bottom stowed (ambarda istiflenmiş)
B.S.T. Ingiliz yaz saati
Bulk Dökme yük (bir ambalaj içinde bulunmayan yük,örneğin kömür)
Bulk freight Ağırlığı az ancak istif faktörü yüksek olan yük
Ca. circa (tahminen)
C.A.D. (c/d, Cash Against Documents) Vesaik mükabili, Evrak karşılığı ödeme. Alıcının satıcı adına hareket eden acenteye mal evrakını teslimine karşılık yaptığı nakit ödeme
C.A.F. Malın bedeli, sigorta ve navlun
Cargo (kargo, yük) Taşıma, taşınan yük
Carriage (Nakliye) Taşıma,Nakliye
Carrier (Taşıyıcı) Taşıyıcı
Carrier Certificate (Taşıyıcı Sertifikası) Gümrükten malı çekmek için gümrük yetkilileri tarafından taşıyıcıdan istenen vesika
Cartage (İç Taşıma) Aynı ülkenin şehirleri arasında yapılan karayolu veya demiryolu taşıması
Cartment (Gümrüklü Taşıma Evrakı) Aynı gümrüğün yetki sahasında, gümrük kontrolünde, gümrüklü antrepodan bir diğerine taşıma yapılabilmesi için verilen belge
Cash In Advance (CIA, Ön Ödeme) Alıcının satıcıya malın yüklenmesi için yaptığı ön ödeme
Cash With Order (CWO, Sipariş verilince yapılan ödeme) Alıcının satıcıya sipariş verildiğinde yaptığı ödeme
Cubic Meter (CBM, metreküp) Metreküp
Center of Gravity (Ağırlık Merkezi) Taşıma araçlarının ya da konteynerin ağırlık merkezi
Certificate (Sertifika) Şehadetname, sertifika. Gümrük veya diğer sorumlu kurumun taşıyıcıya tanıdığı izni gösteren belge
Certificate Of Origin (Menşei Şehadetnamesi) Uluslararası Ticarette malın çıkış ülkesini gösteren belge
CFR (Cost and Freight) Mal bedeli ve navlun. Malın belirtilen varış limanına kadar taşınması hususunda meydana gelen masrafları ve navlun bedelini satıcının karşıladığı anlaşma şekli
CFS (Konteyner nakil istastonu) Konteyner yüklerinin boşaltılıp yeniden yüklendiği alan, genelde eksik konteyner yüklerinin tamamlandığı, aynı alıcıya gidecek yüklerin konsolidasyonunun yapıldığı alan
CIF (Maliyet, Sigorta ve Navlun) Satıcının, CFR satış anlaşmasındaki yükümlülüklere ek olarak,taşıma boyunca malların kaybolması veya zedelenmesi riskine karşı denizcilik sigortası sağlama zorunluluğu vardır. Satıcı sigorta kontratı yapar ve primini öder.
CIP (Carriage and Insurance Paid to) Satıcının CPT yükümlülüklerine ek olarak, malların taşınma riskine karşı alıcıya yük sigortası(yükümlülük en düşük seviyeli sigorta kapsamı içindir) sağlamasını gerektirir. Satıcı sigorta kontratı yapar ve primi öder.
CL (Carload or Containerload) Konteyner yükü
Claim (talep-beyan) Taşıma sırasında zarar gören veya eksik çıkan malların ödenmesi için taşıyıcıya yapılan tazminat talebi
Cleaning In Transit Malın çıkış ile varış noktaları arasında bir yerde durdurularak temizlenmesi, ayıklanması ve/veya yeniden ambalajlanması
Coastwise Sahil boyunca yapılan deniz taşımacılığı, genelde koster ile yapılıyor
COD (Cash on Delivery) Mal teslimde ödemeli satış şekli
COFC (Düz vagonla taşınan konteyner) Demiryolu taşımacılığında düz vagon ile taşınan konteyner için kullanılan kısaltma
Commercial Invoice (Ticari Fatura) İhracatçıyla ithalatçı arasında tüm işlemlerin kaydedildiği, taşınan mal için düzenlenen evraklara temel teşkil eden fatura
Concealed Damage (Gizli Hasar) İlk tetkikinde veya malın ambalajı açılana kadar fark edilemeyen hasar
Confirmed Letter of Credit (Teyitli Kredi Mektubu) Yabancı banka tarafından düzenlenen, yerel banka tarafından onaylanan kredi mektubu. Teyitli kredi mektubuna sahip olan ihracatçı, yabancı alıcı veya bankasının kusuru bulunsa bile ödeme alma garantisine sahiptir.
Consignee (Alıcı) Taşıma evraklarında, taşınan malları teslim almakla yetkili kılınan kişi ya da firma
Consolidation (Birleştirme) Aynı alıcıya gidecek, farklı kaynaklardan gelen yüklerin birleştirilmesi
Container (Konteyner) Çeşitli boy, genişlik ve yükseklikte, soğutmalı, havalandırmalı, üstü açık, dökme yük için vb. tipleri bulunan, gemi, uçak,tren ve kamyonla taşınabilen taşıma kabı
Container Load Konteyneri doldurmaya yeterli yük
Container Manifest (Konteyner Manifestosu) Konteyner içindeki mal ve yükleme bilgilerini içeren evrak
CPT (Taşıma Ödenmiş Olarak) Taşıma ücreti ödenmiş olarak-varış yeri belirtilmek suretiyle malların gidecek yere taşınması için nakliye ücretinin satıcı tarafından ödenmesi anlamına gelir.
Customs Bonded Warehouse (Gümrüklü Antrepo) Gümrüğü yapılacak malların konulmasına izin verilen depo alanı
Customs Entry (Gümrük Girişi) Tüm ülkelerde yönetimlerinin, ülke sınırı dahiline girişine izin verebilecekleri mallar için ithalatçıların bir beyanda bulunulması ve ithal malın gümrük vergilerini ödenmesi
DAF (Sınırda teslim) Belirtilen yerde malların gümrük çıkış işlemleri tamamlanmış halde, ancak bitişik ülkenin gümrük sınırından önce belirlenen bir yerde teslime hazır hale getirilmesiyle satıcının yükümlülüklerinin sona ermesi anlamına gelmektedir
Ölü ağırlık (Deadweight) Bir taşıt aracının veya geminin yüksüz durumdaki ağırlığı